Зниження забруднення поверхневих і підземних вод є для України стратегічним завданням, — Канцурак Віктор

Зниження забруднення поверхневих і підземних вод є для України стратегічним завданням, зазначає Канцурак Віктор Васильович.

Серед усіх екологічних проблем України забруднення водних ресурсів займає одне з ключових місць. За рівнем раціонального використання водних ресурсів і забруднення води Україна посідає одне з останніх місць. Чи варто нагадувати про те, що екологічний стан і якість води є основними факторами нормального здоров’я населення і сприятливої санітарної та епідемічної обстановки, — каже Віктор Васильович Канцурак.

Нераціональне водокористування, зменшення придатних до використання водних ресурсів внаслідок забруднення, а також малосучасні стандарти питної води призвели до того, що ситуація в цій сфері є вкрай несприятливою.

Від забруднення в результаті скидання неочищених промислових і комунальних стоків страждає найбільша річка України — Дніпро. Експерти стверджують, що стоки, які скидаються в річку, очищуються в недостатній мірі. Це багато в чому пов’язано з тим, що очисні споруди давно потребують модернізації та неефективно виконують свою функцію, в результаті чого страждає весь басейн Дніпра.

Найбільш забрудненими в Україні, з точки зору питної води, є басейн річки Дніпро, Сіверського Дінця, річки Приазов’я, окремі притоки Дністра та Західного Бугу. Непроста ситуація спостерігається і з водопровідними мережами. У всіх містах України знос комунальних систем водопостачання сягає 60-70%. Це нерідко призводить до вторинного забруднення питної води.

Таким чином, можна говорити про те, що важливими стратегічними завданнями є зниження забруднення поверхневих і підземних вод, зменшення ризиків надзвичайних ситуацій та відтворення екосистем водних басейнів.

Як зазначає заступник міністра екології та природних ресурсів України Віктор Канцурак, сьогодні пильної уваги потребує розробка схем комплексного використання і охорони вод, а також перегляд порядку лімітування скидів. Дані заходи передбачені Стратегією державної екологічної політики України до 2020 року. У тому числі планується реконструкція існуючих та будівництво нових міських очисних споруд з метою зниження до 2020 року на 15 відсотків рівня забруднення вод забруднюючими речовинами (насамперед органічними речовинами, сполуками азоту і фосфору), а також зменшення до 2020 року на 20 відсотків (до базового року) скиду недостатньо очищених стічних вод.

Також, на недавньому засіданні громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України голова Держводагентства Ірина Овчаренко заявила про те, що одним з першочергових кроків щодо вдосконалення діяльності водогосподарської галузі є подальше формування басейнових управлінь водних ресурсів та введення в дію таких інститутів, як басейнові ради відповідно з Законом України по впровадженню інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами. Зокрема, вона наголосила на необхідності розробки гідрографічного та водогосподарського районування території України, розробленні планів управління річковими басейнами, водогосподарських балансів та інших, впевнений Канцурак Віктор Васильович.

Крім того, голова Держводагентства зазначила, що командою фахівців Агентства будуть розроблятися інші нормативно-правові акти, які регулюватимуть впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами.

Потрібна розробка сучасних стандартів якості навколишнього середовища і організація максимального контролю за його забрудненням. Дуже важливо, зазначає Віктор Канцурак, щоб в процесі цієї діяльності враховувалися прогресивні вітчизняні та зарубіжні наукові дослідження з даних проблем.